Raksta attēls

No nākamā gada mainās tehniskās prasības kases aparātiem

No 2017.gada 1.janvārī visi nodokļu maksātājiem, izņemot Valsts ieņēmumu dienesta padziļinātās sadarbības programmas dalībniekus, obligāti jāsāk lietot Ministru kabineta (MK) 2014. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 95 “Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām” atbilstošus kases aparātus, hibrīda kases aparātus un kases sistēmas.

Ko nozīmē visi šie dažādie kases aparāti? Kā norāda Inga Pumpure, grāmatvedības un nodokļu konsultante,  tas ir skaidrots MK noteikumos Nr. 95:
4. Kases aparāts ir specializēta viengabala elektroniska ierīce ar tajā iebūvētu programmu, kas nodrošina nodokļu un citu maksājumu darījumu reģistrēšanu un reģistrēto darījumu kopsummas naudas izteiksmē saglabāšanu un uzkrāšanu tā energoneatkarīgajā atmiņā vai fiskālās atmiņas modulī, kā arī dokumentu un pārskatu izdrukāšanu. Pieeja šīm atmiņām ir tikai kases aparāta programmatūrai, kas ir aizsargāta pret izmaiņu veikšanu tajā (..). Kases aparāti ir divu veidu – ar papīra kontrollenti un ar elektronisko kontrollenti. Hibrīda kases aparāti ir līdz šim nebijis kases aparātu veids Latvijā. Tāpēc nepieciešams skaidrojums likumdošanā, un tas ir:

5. Hibrīda kases aparāts ir specializēta datorsistēma, kas nodrošina nodokļu un citu maksājumu darījumu reģistrēšanu un apstrādi ar tajā iebūvētu programmatūru, saglabā un uzkrāj tos energoneatkarīgajā atmiņā, nodrošinot dokumentu un pārskatu izdrukāšanu un reģistrēto darījumu kopsummas naudas izteiksmē saglabāšanu hibrīda kases aparāta energoneatkarīgajā atmiņā un fiskālās atmiņas modulī.

5.1 Hibrīda kases aparātam ir fiskālās atmiņas modulis un energoneatkarīgā atmiņa (non-volatile memory), kura saglabā tajā ierakstīto informāciju, nepievadot barošanas spriegumu (elektrība šādai atmiņai nepieciešama tikai ierakstīšanas, nolasīšanas vai dzēšanas laikā) (..)

6. Kases sistēma ir specializēta datorsistēma, kas nodrošina nodokļu un citu maksājumu darījumu reģistrēšanu un apstrādi ar tajā esošo programmatūru, nodrošinot dokumentu un pārskatu izdruku, kā arī reģistrētās darījumu kopsummas naudas izteiksmē saglabāšanu un uzkrāšanu tās energoneatkarīgajā atmiņā un fiskālās atmiņas modulī.

6.1 Kases sistēmai ir fiskālās atmiņas modulis un energoneatkarīgā atmiņa, kā arī USB (A tipa) vai Firewire 800/400, vai RS232 pieslēgvieta. Energoneatkarīgajā atmiņā saglabātā informācija ir nolasāma (ielādējama) ārējā datu nesējā, izmantojot USB (A tipa) vai Firewire 800/400, vai RS232 pieslēgvietu.
Pie obligātajām tehniskajām prasībām ietilpst arī rezerves kopiju veidošana. Tas ir atrunāts MK noteikumos Nr. 95:

7. Hibrīda kases aparātam un kases sistēmai veido rezerves kopijas (turpmāk – rezerves dati). Rezerves datos iekļauj tādu informācijas kopumu, lai no tiem un Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtās reģistrētās programmatūras varētu atjaunot pilnībā darbspējīgu hibrīda kases aparātu vai kases sistēmu ar datiem, kuriem tika izveidota konkrētā rezerves kopija. Rezerves datos uzkrāto informāciju datu nesējā glabā pilnībā (..)
No visas šīs informācijas ir skaidrs, ka turpmāk EKA būs aprīkoti ar diviem atmiņu veidiem - energoneatkarīgā atmiņa (saglabā tajā ierakstīto informāciju arī elektrības pārrāvuma gadījumā) un fiskālās atmiņas modulis.

Kuru no EKA veidiem būs jāizmanto, noteikts MK 2014. gada 11. februāra  noteikumos Nr. 96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”, un tas ir atkarīgs no veikto darījumu kopējās vērtības.
Visu rakstu par obligāta jaunajām tehniskajām prasībām atbilstošu kases aparātu, hibrīda kases aparātu un kases sistēmu lietošanu var lasīt žurnālā "Bilance".