Raksta attēls

Pirms parakstiet līgumu, iepazīstiniet ar to arī grāmatvedi

Uzņēmuma labā prakse paredz, ka, parakstot līgumu, obligātā kārtā tiek pieaicināts arī grāmatvedis, kas akceptē līgumu. Citiem vārdiem, pirms līgums ir parakstīts, grāmatvedim tas jānovērtē no uzskaites un nodokļu likumdošanas skatpunkta. Ja uzņēmumā ir nodokļu menedžeris, tad viņš novērtē darījuma saistību ar nodokļu likumdošanu un arī akceptē to, norāda Lūlija Loseva, Mg. oec., Mg. iur.

Apskatīsim, kādiem līguma aspektiem pievērš uzmanību galvenais grāmatvedis:

  • kas būs jāuzskaita saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību” prasībām;
  • kas būs jāuzskaita un jāaprēķina saskaņā ar PVN likuma prasībām;
  • kas ietekmēs aprēķinus un uzskaiti saskaņā ar UIN likumu;
  • kas tiks regulēts saskaņā ar citiem nodokļu likumiem (piemēram, muita).

Grāmatvedi neinteresē līguma juridiskās nianses, tikai nodokļu un grāmatvedības aspekti. Piemēram, līguma finanšu noteikumi, jo tie nosaka apmaksas noteikumus un soda sankcijas. Grāmatvedim jānovērtē maksāšanas līdzekļu izlietojuma izdevumi līguma izpildei.

Sakarā ar apmaksu nepieciešams noskaidrot apmaksas apmēru, apmaksas naudas līdzekļu veidu (skaidra nauda, pārskaitījums), apmaksas valūtu; kredītiestādes kontu bezskaidras naudas pārskaitījumiem; apmaksas termiņus un apjomus (priekšapmaksa vai pēcmaksa, daļēja apmaksa u. c.).

Ne vienmēr līgumā tiek aprakstīti līguma izpildes dokumentēšanas veidi, tomēr grāmatvedības un nodokļu uzskaitei šī kārtība ir ļoti svarīga. Parasti, ja līgumā tas nav speciāli atrunāts, tad:

  • apmaksas apliecinājumam tiek izmatots bankas izraksts,
  • materializētas preču piegādes apliecinājumam – invoiss,
  • nematerializētas preču piegādes apliecinājumam – rēķins, invoiss,
  • pakalpojuma sniegšanai – rēķins-faktūra (iespējams, ar pieņemšanas-nodošanas aktu). 

Sadarbojoties ar ārvalstu kompānijām, īpaši ar biržām un elektroniskajiem veikaliem, prakse rāda, ka nekādu dokumentu (mūsu grāmatvedības izpratnē) no viņiem vispār nav iespējams sagaidīt. Būtu vēlams šos jautājumus noskaidrot līguma parakstīšanas stadijā (pievienojot līgumam) un izstrādāt rīcības stratēģiju šādos gadījumos.

Runājot par dokumentēšanu, svarīgi noskaidrot attaisnojuma dokumenta veidu, saturu, datumu, attaisnojuma dokumenta saņemšanas (izsniegšanas) veidu un termiņu.

Savukārt līguma izpildes noteikumi apraksta pušu specifiskās darbības līguma izpildes laikā. Piemēram, pirkšanas līgumā tiek aprakstītas darbības, kas veicamas, fiziski pārvietojot preci: kurš, kādos termiņos, kādā veidā, no kurienes un kur piegādā preci. Grāmatvedim šie fakti ir svarīgi, jo tam ir nozīme grāmatvedības un nodokļu uzskaitei. Ja prece ir “lietas”, tad svarīgi līgumā atrunāt arī  īpašuma tiesības uz preci un brīdi, kad tās pāriet otrai pusei. Arī tas ietekmē darījuma uzskaiti grāmatvedībā.

Visu rakstu par to, kā analizējams līgums grāmatvedības mērķiem, lasiet žurnāla BILANCE oktobra pirmajā numurā.