Raksta attēls

Jauns atbalsta finanšu instruments – portfeļgarantijas

Attīstības finanšu institūcija ALTUM un Latvijā vadošā komercbanka Swedbank parakstījušas sadarbības līgumu par jaunu valsts atbalsta finanšu instrumenta – portfeļgarantiju – ieviešanu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Šīs programmas ietvaros Swedbank divu gadu laikā piešķirs finansējumu aptuveni 200 uzņēmumiem 11,7 milj. eiro apmērā.

Kādi būs ieguvumi

Portfeļgarantiju programma paredzēta maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kam nepieciešams finansējums apgrozāmajiem līdzekļiem un investīciju aizdevumiem līdz 250 tūkstošiem eiro. Izsniedzot ALTUM portfeļgarantijas, Swedbank nodrošinās ātru aizdevuma noformēšanu un varēs piedāvāt klientiem zemāku kredītprocentu likmi un labvēlīgākus finansēšanas nosacījumus.

portfelgarantijas

Swedbank ir cieša sadarbība ar valsts attīstības finanšu institūciju ALTUM vairākās programmās – kredītu un eksporta garantijas programmā, daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā, paralēlo (mezanīna) aizdevumu programmā un citu projektu īstenošanā. Tāpat Swedbank piedāvā arī Eiropas Investīciju fonda (EIF) garantiju programmas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem “Cosme”, kā arī “EaSI” mikrouzņēmumiem.

Jēkabs Krieviņš, ALTUM valdes loceklis skaidro: “Porteļgarantijas kā jauns valsts atbalsta finanšu instruments, ko ALTUM ievieš sadarbībā ar komercbankām, sniedz nepārprotamu ieguvumu MVU segmenta uzņēmumiem – iespēju saņemt kredītiestāžu finansējumu ar zemāku procentu likmi.

"Turklāt svarīgi, ka portfeļgarantijas palīdz samazināt gan garantijas izsniegšanas laiku, gan nepieciešamo dokumentu apjomu. Esam gandarīti, ka portfeļgarantiju ieviešanā piedalās arī Swedbank, kas ir viens no uzņēmumu finansēšanas tirgus līderiem Latvijā un tādējādi palīdz valsts atbalsta finanšu instrumentiem sasniegt vēl plašāku uzņēmēju loku.”

Vairāk pakalpojumu Swedbank garantiju portfelī

Swedbank šī projekta ietvaros varēs iekļaut garantiju portfelī vairākus finanšu pakalpojumus – gan apgrozāmo līdzekļu, tostarp kredītlīnijas piešķīrumu, gan arī investīciju aizdevumus. Darījumiem, kas atbilst programmas nosacījumiem, banka automātiski varēs piešķirt valsts garantiju, un nebūs nepieciešams papildus doties pēc akcepta uz ALTUM.

“Jaunās portfeļgarantiju programmas ieviešana Latvijā ir laba ziņa mūsu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuru rīcībā būs jauns valsts atbalsta instruments sava biznesa attīstīšanai un konkurētspējas veicināšanai."

“Latvijā MVU segments nodrošina ne tikai ievērojamu skaitu darbavietu, bet arī vērā ņemamu pievienoto vērtību valsts ekonomikai. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka tiek radīti atbalsta mehānismi, kas ļauj nodrošināt vēl labvēlīgākus finansēšanas nosacījumus un lielāku kapitāla pieejamību mūsu uzņēmumiem,” saka Ieva Vīgante, Swedbank uzņēmumu pārvaldes vadītāja.

 

Pieteikšanās jaunajai programmai un citas iespējas

Plānots, ka pieteikšanās portfeļgarantiju programmai sāksies šī gada 3. ceturksnī. Informācija par to tiks publicēta Swedbank mājaslapā, taču jau šobrīd uzņēmumi var sākt strādāt pie sava mājasdarba – apzināt un precīzi definēt savas vajadzības, veikt aprēķinus, sakārtot bankā iesniedzamos dokumentus, kas uzņēmumam palīdzēs saņemt aizdevumu. Vairāk par finansējuma piešķiršanas un bankas vērtēšanas kritērijiem, kā arī ieteikumiem sava aizņemšanās potenciāla uzlabošanai varat uzzināt interaktīvā rīkā Swedbank mājaslapā.

Tāpat aicinām uzzināt vairāk arī par tām atbalsta programmām, kuras ir pieejamas uzņēmējiem jau šobrīd – piemēram, par iespēju iegūt finansējumu ar EIF “EaSI” garantiju  un saņemt kredītlīniju ar EIF “Cosme” garantiju. Jau šobrīd ir spēkā arī trīs citas ALTUM garantijas – ne tikai MVU, bet jebkuram uzņēmumam: kredīta garantija, paralēlā aizdevuma garantija un eksporta garantija. Aicinām pieteikties pie sava konsultanta, zvanīt Swedbank konsultantu komandai pa tālruni 67444444 vai noskaidrot jūsu uzņēmuma vajadzībām piemērotāko finanšu risinājumu.