Raksta attēls

10 biežākās kļūdas, uzsākot biznesu, un kā tās nepieļaut

Katrs iesākums ir grūts, un uzņēmējdarbības sākumposmā netrūkst iesācēju iepriekš nenovērtētu klupšanas akmeņu. Kam jāpievērš īpaša uzmanība? Piedāvājam izplatītāko kļūdu apkopojumu un ieteikumus, kā no tām izvairīties.

1. Nav skaidri formulēta mērķa.

Ikviena veiksmīga biznesa pamatā ir skaidri formulēts mērķis un reālistiska vīzija par tā attīstību: kad plānojat sākt piedāvāt produktu tirgū, kad uzņēmums kļūs rentabls, sāks gūt peļņu? Kāds ir jūsu īstermiņa, vidējā termiņa un stratēģiskais mērķis? Cik reāli tie ir sasniedzami? To racionāli izvērtēt palīdz vienkāršā SMART metode, kuras nosaukumu veido saīsinājums no atslēgas vārdiem Specific (specifisks), Measurable (izmērāms), Achievable (sasniedzams), Relevant (atbilstošs), Time-bounded (terminēts). Katrs no tiem saistās ar būtisku jautājumu:

 • Vai jūsu mērķis ir konkrēts un precīzi formulēts?
 • Vai mērķis ir izmērāms?
 • Vai mērķis ir reāli sasniedzams?
 • Vai mērķis ir atbilstīgs situācijai un resursu pieejamībai?
 • Vai pie šī mērķa iespējams nonākt vēlamajā laika nogrieznī?

2. Nepilnīgs tirgus situācijas un savas kapacitātes izvērtējums.

Formulēto mērķi ir svarīgi samērot ar aktuālo tirgus situāciju un uzņēmuma reālajām iespējām. Te var palīdzēt cita vienkārša metode – SVID (angļu SWOT) analīze. Sadaliet lapu 4 daļās un katrā no tām apkopojiet:

 • jūsu uzņēmuma stiprās puses (Strenghts) – jūsu uzņēmumam piemītošas pazīmes, kas var palīdzēt sasniegt mērķi;
 • jūsu uzņēmuma vājās puses (Weaknesses) – jūsu uzņēmumam piemītošas pazīmes, kas var kavēt sasniegt mērķi;
 • iespējas (Opportunities) – ārējie faktori, kas var palīdzēt sasniegt mērķi;
 • draudi (Threats) – ārējie faktori, kas var kavēt sasniegt mērķi.

Katrā no daļām ierakstiet 3–4 apsvērumus – tā iegūsit kompaktu, pārskatāmu un reālistisku situācijas kopainu.

3. Eiforija aizēno realitāti.

Uzņēmējdarbības sākums parasti ir vislabāko cerību un iedvesmas pilns. Tā ir laba augsne vēlmju domāšanai, kuras iespaidā nereti tiek pieņemts pārāk optimistisks attīstības scenārijs, netiek pietiekami izanalizēta tirgus situācija, kā arī par zemu tiek novērtēts konkurences faktors. Taču realitāte visbiežāk izrādās ne tik rožaina – tāpēc ir svarīgi, lai, uzsākot uzņēmējdarbību, jums būtu ne tikai plāns A, bet arī plāns B mazāk optimistiskam attīstības scenārijam – tas ļaus pārvarēt negaidītus pavērsienus ar lielāku gatavību un mazākiem zaudējumiem.

4. Tiek pārvērtēts produkts, bet nepietiekami izvērtēts pieprasījums

Nereti lieliskas biznesa idejas pārņemts uzņēmējs iegulda milzumdaudz laika, enerģijas un naudas sava produkta izstrādē un slīpēšanā, tikmēr atstājot novārtā galveno jautājumu: vai pircējiem šis produkts vispār ir vajadzīgs? Iekams ieguldāt darbu un laiku tā radīšanā, izvērtējiet eventuālo pieprasījumu un produkta izredzes tirgū, atbildot sev uz jautājumu, vai jūsu produkts apmierinās kādu patērētājam aktuālu vajadzību, atrisinās kādu viņam aktuālu problēmu vai padarīs ērtāku viņa ikdienu?

5. Pārāk daudz darbu vienlaikus.

Uzsākot biznesu, jaunie uzņēmēji ierobežoto finanšu resursu dēļ maksimāli daudz cenšas paveikt paši. Taču darbu pārpilnība fragmentē uzmanību, rada haosu, pārslodzi un stresu un negatīvi iespaido rezultātu. Risinājums – ik dienu noteikt prioritātes pēc vienkārša principa:

 • augsta prioritāte – neatliekami darbi, kas jāpaveic tūlīt;
 • vidēja prioritāte – darbi, ko būtu labi paveikt šodien, bet kurus var atlikt arī uz rītu;
 • zema prioritāte – darbi, ko varat izdarīt vēlāk vai deleģēt citiem.

Starp citu, pētījumi liecina, ka darot vairākus darbus vienlaikus, mēs patērējam tiem 20–40% vairāk laika, nekā darot tos atsevišķi.

6. Trūkst finansiāla drošības spilvena.

Pirms uzsākt savu biznesu, svarīgi iekrāt pietiekamu starta kapitālu, jo parasti paiet daži mēneši, līdz produkts nonāk tirgū un atrod klientus, un vēl vairāki – līdz uzņēmuma kontā sāk ieplūst nauda. Dažādu iepriekš neparedzētu izdevumu dēļ uzkrātie naudas resursi un/vai aizņēmums var izsīkt ātrāk, nekā bijāt plānojuši, un, ja trūkst finansiāla drošības spilvena, uzņēmējs var attapties nepatīkamajā situācijā, kad kredītmaksājumi negaida, bet gaidītās peļņas aizvien nav.

7. Lieki naudas un laika tēriņi.

Jaunajiem uzņēmējiem visvairāk trūkst divu lietu: naudas un laika. Tāpēc, uzsākot biznesu, svarīgi uzturēt iespējami zemas izmaksas: nealgot nevienu lieku darbinieku, neīrēt telpas birojam, ja iesākumā varat izmantot mājas biroju, bet ar sadarbības partneriem un klientiem varat tikties, piemēram, par salīdzinoši nelielu īres maksu pieejamās koprades telpās pilsētas centrā.

8. Koncentrēšanās vienīgi uz profesionālo jomu.

Lieliski, ja esat lietpratējs jūsu uzsāktā biznesa jomā – taču veiksmīgai uzņēmējdarbībai ar to vien nepietiek. Savs uzņēmums, īpaši tā darbības sākumposmā, prasa, lai jūs būtu arī menedžeris, pārdevējs, mārketinga speciālists, grāmatvedis, ekonomists un jurists – viss vienā personā. Tādēļ iepriekš ir vērts apgūt uzņēmējdarbības pamatus, kā arī atrast uzticamus speciālistus, kas varētu jūs konsultēt.

9. Neīstie kritēriji komandas izvēlē.

Uzticama komanda ir katra uzņēmuma veiksmes pamats, tāpēc daudzi izvēlas uzsākt biznesu kopā ar labākajiem draugiem vai radiniekiem. Netrūkst piemēru, kad rezultāts ir ļoti veiksmīgs, taču ne vienmēr lieliskas attiecības tuvā lokā tādas paliek arī darba vidē, kur priekšplānā izvirzās citi kritēriji: profesionalitāte, spēja strādāt komandā un uzņemties atbildību. To iepriekš vērts labi izsvērt, jo kompromisi draudzības vai radniecīgu saišu vārdā uzņēmumam var izmaksāt dārgi. Ir svarīgi laikus atvadīties no jebkura nepiemērota darbinieka, lai viņa vietā izvēlētos profesionāli.

10. Slikts vai aplami izprasts mārketings.

Jūs varat radīt izcilu produktu, taču, lai tam būtu panākumi tirgū, ir svarīgi izmantot īstos mārketinga kanālus. Jaunajiem uzņēmumiem, kuru budžets ir ierobežots, lielisks risinājums ir sociālo tīklu platformas, kurās produktus iespējams reklamēt bez maksas. Taču tajos ir jāprot sasniegt īsto mērķauditoriju un komunicēt efektīvi. Veidojot sava uzņēmuma vēstis, paturiet prātā divas lietas:

 • lieciet uzsvaru nevis uz produkta reklāmu, bet gan komunikāciju, jo tieši tā sociālajos tīklos ir noteicošā – runājiet ar savu potenciālo klientu, atbildiet uz viņa jautājumiem, skaidrojiet jūsu produkta priekšrocības salīdzinājumā ar konkurentu piedāvājumu;
 • pirmajā vietā lieciet nevis savas, bet gan sociālo tīklu lietotāja intereses – skaidrojiet, kādi būtu viņa ieguvumi, izvēloties jūsu produktu vai pakalpojumu; kādā veidā tas padarītu vieglāku, ērtāku un patīkamāku viņa dzīvi.

Protams, šie ir tikai daži no klupšanas akmeņiem un iespējamiem risinājumiem. Bet bieži vislabāk palīdz iespēja aprunāties ar kādu citu uzņēmēju, kas bijis līdzīgā situācijā, un tieši tāpēc šogad aprīlī Swedbank rīko Uzņēmēju pieredzes dienas, kur dalīties pieredzē un iegūt ikvienam noderīgu informāciju.